Adresli Yangın Algılama Sistemleri

Adresli yangın algılama sistemleri günümüzde bir çok alanda kullanılan ve yangın durumunu detaylarıyla birlikte ilgililere bildiren sistemlerdir. Sistem merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir yangın algılama paneli ve bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Sistemdeki bileşenlerin her biri kendine özgü bir adrese (kimlik bilgisi) sahiptir; dolayısıyla alarm bilgisi cihaz bazında alınır. Yüksek katlı binalar, geniş hacimli yerleşkeler, havalimanları, ticari binalar veya konutsal alanlarda adresli algılama sistemleri kullanılabilir.

Büyük hacimli yapılarda can kaybının en aza indirilmesi için yangın danışmanı tarafından tasarlanan yangın tahliye senaryoları sistem üzerine yüklenerek çalıştırılabilir. Üretici firmanın özelliklerine göre dijital adresli, analog adresli, interaktif adresli gibi panel-saha bileşenleri arasındaki haberleşmeye göre farklı tipleri bulunur.

Tümleşik bina yönetim sistemlerinin tek çatı altında yönetilmesinin gerektiği yerlerde yangın algılama sistemi uluslararası iletişim protokollerini kullanarak diğer sistemlere bilgi aktarabilir ve/veya bilgi alabilir.

Menü